Konfidencialitātes politika

1. Personas datu apstrāde: SIA “TELENET” veic personas datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikas normatīviem tiesību aktiem. Jebkura informācija par sevi, kuru Jūs sniegsiet SIA “TELENET”, tiek uzskatīta par konfidenciālu, un tā nav pieejama trešajām personām. SIA “TELENET” Jūsu sniegto informāciju izmantos tikai tiem mērķiem, kādiem tā tiek sniegta.

2. Personas datu apstrādes kārtība: Pēc Jūsu pieprasījuma mēs Jūs informēsim par Jūsu personas datu apstrādes kārtību un par personas datu operatoriem.

3. Izvēle: SIA “TELENET” klientiem ir iespēja pieprasīt vai atteikties saņemt SIA “TELENET”  pakalpojumu piedāvājumus, izmantojot viņu personas datus, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem tiesību aktiem.

4. Personas datu apstrādes kvalitāte: SIA “TELENET” veic godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi, izmantojot atbilstošas automatizētās apstrādes sistēmas un metodes.

5. Drošība un konfidencialitāte: SIA “TELENET” rīcībā esošie Jūsu personas dati ir konfidenciāli, un tie nav pieejami trešajām personām. SIA “TELENET” veic visu Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteikto, lai Jūsu personas dati tiktu pasargāti no nelikumīgas atklāšanas, izmantošanas, grozīšanas vai iznīcināšanas.

6. Personas datu izpaušana: SIA “TELENET” personas datus izpauž trešajām personām tikai, lai veiktu SIA “TELENET” likumisko pienākumu un līgumisko saistību izpildi pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem tiesību aktiem.